Skip to main content

Партијата која „БЕСА“-та („Зборот“) на Албанците им ја даде на „каурите“ го поддржува Заев за обединување со ВМРО против „премиер Албанец“

Пример кој не ги почитува новинарските стандарди е рецензираниот напис со наслов: Партијата која „БЕСА“ – та на Албанците им ја даде на „каурите“ го поддржува ставот на Заев за обединувањето со ВМРО против „премиерот Албанец, објавен на информативниот портал Актуале.мк на 1 јули.

 |  vistinomer.mk  | 

Пишува: Шефкије Аласани

Пример кој не ги почитува новинарските стандарди е рецензираниот напис со наслов: Партијата која „БЕСА“ – та на Албанците им ја даде на „каурите“ го поддржува ставот на Заев за обединувањето со ВМРО против „премиерот Албанец, објавен на информативниот портал Актуале.мк на 1 јули.

Насловот на рецензираниот напис повеќе наликува на еден субјективен и емотивен коментар, и е во спротивност со основните новинарски написи. Во член 13 од Етичкиот Кодекс на новинарите пишува:

Новинарот треба да прави разлика меѓу фактите и мислењата, меѓу веста и коментарот.

Насловот има тенденција за ширење на говор на омраза. Употребата на навредливи зборови за дефинирање на една етничка припадност се коси со сите новинарски стандарди. Во член 10 од Етичкиот Кодекс на новинарите се истакнува:

Новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата и нема да поттикнува на насилство и дискриминација по која било основа (национална, верска, расна, полова, социјална, јазична, сексуална ориентација, политичка…).

Освен во насловот, новинарските стандарди не се почитувани и во содржината на написот. За разлика од насловот кој е многу емотивен и сензационален, написот ги исполнува професионалните критериуми. Оригиналниот текст на овој напис е препишан, без да се направи ниту една измена, од веб страната на ТВ21, и авторот не видел за потребно да го цитира изворот на текстот. Ова се коси со член 12 од Етичкиот кодекс на новинарите, каде што стои:

Новинарот треба да прави разлика меѓу фактите и мислењата, меѓу веста и коментарот.

Тоа што е уште поиронично е што на крај на написот како извор е цитирана онлајн информативната платформа Башк.тв. и авторите на овој медиум не го цитирале оригиналниот извор на написот, туку само го прикачиле линкот на видеото без да ги имаат авторските права.

Вестите во рубриката „Лажни вести избори 2020“ во целост се преземени од сајтот vistinomer.mk, за потребите на пректот „Против дезинформации за поголема излезност на изборите“.

Авторските права се отстапени за потребите на пректот „Против дезинформации за поголема излезност на изборите“.