Skip to main content

Затемнување на Месечината на 31 декември

Граѓаните на Македонија ќе имаат можност на последниот ден од оваа година да набљудуваат делумно затемнување на Месечината.

mesecina
месечина

Граѓаните на Македонија ќе имаат можност на последниот ден од оваа година да набљудуваат делумно затемнување на Месечината.

МesecinaЗатемнувањето ќе може да се следи од Европа, Азија и поголемиот дел од Африка.

Се очекува Месечината да влезе во сенка на Земјата на 31 декември во 19 часот и 53 минути, а да излезе еден час подоцна.


{loadposition content9}