Анкета

Активна младина за подобра општина

ТВМ Телевизија во соработка со Младински центар Охрид подготвија Прашалник, со цел, да се идентификуваат одредени проблеми и области во интерес на младите.
 |  инфодеск  | 
anketa-mladi2

ТВМ Телевизија во соработка со Младински центар Охрид подготви уште еден прашалник, со цел, да се идентификуваат одредени проблеми и области во интерес на младите. Резултатите од првиот прашалник покажаа дека младите делумно или воопшто не се запознаени со телата кои се формираат и можностите кои им се нудат за нивно учество во креирањето проекти, политики и носењето одлуки кои се однесуваат на нивната положба во општеството.

Споделете ги вашите ставови и размислувања со нас. Вашите одговори ќе ни помогнат да додадеме уште едно делче во сликата за проблемите и предизвиците со кои се соочуват.

Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© 2008 - Сите права задржани. Поддржано од ТВМ ТелевизијА.
Back to Top