Skip to main content

Општина Охрид

Да се отстранат пловните објекти на Сараиште и од крајбрежјето во Пештани

Пловните објекти треба да се отстранат поради тековно одржување и чистење на крајбрежјето во овој дел од градот  пред почетокот на летната туристичка сезона.
 |  инфодеск  | 
сараиште

Сопствениците на пловни објекти  – кајчиња треба истите во најкраток временски период  да ги отстранат од  крајбрежниот појас кај  локалитетот „Сараиште“  и во рибарската населба „Пештани“, информираат од локалната самоуправа.

Во спротивно  Општина Охрид и општинските јавни претпријатија ќе започнат акција за отстранување на истите, на товар на сопствениците, велат од локалната.

Пловните објекти треба да се отстранат поради тековно одржување и чистење на крајбрежјето во овој дел од градот  пред почетокот на летната туристичка сезона.