Skip to main content

На 500 метри од центарот на градот

Депонија на улицата Јабланица

Сега полошо го направија местото, депонија на 500 метри од центарот, хаос е срамота! – вели Бајрактар за „Ти си твојот град“.
Депонија улица Јабланица

Расфрлано ѓубре на улицата Јабланица, која се наоѓа на 500 метри од центарот на градот. Жителите на оваа улица преку „Ти си твојот град“ се жалат дека местото веќе се претворило во отпад.

Депонија улица Јабланица

Слики ни испрати Вали Бајрактар, а ова е неговиот коментар:

Сега полошо го направија местото, депонија на 500 метри од центарот, хаос е срамота! – вели Бајрактар за „Ти си твојот град“.

Депонија улица Јабланица

Преку нашата рубрика и претходно беше реагирано од жителите на оваа улица, за друг проблем. Улицата со години е оставена неасфалтирана, полна со дупки, прашина и кал.

Дупки, прашина, кал на дел од ул. Јабланица