©2008 - Сите права се задржани. Powered by TVM.


Закон за јавна чистота

ДИЖС со укажување до Локалните самоуправи

Државниот инспекторат за животна средина им укажува на општините дека целосна надлежност да постапуваат имаат општинските инспектори за животна средина.
 |  инфодеск  | 
Охрид

Државниот инспекторат за животна средина со укажување до единиците на Локална самоуправа.

Надлежноста за спроведување на Законот за јавна чистота ја имаат локалните самоуправи, односно инспекциски надзор по овој закон вршат комуналните инспектори и редари од општините и за се што претставува смет на јавни површини, улици, паркови контејнери, по водотеци, реки, покрај јавни патишта, покрај магистрални патишта, планини.

Во периодот пред летната сезона, со зголемени температури и висок ризик за опожарување на нестандардните депонии за комунален отпад со кои управуваат Јавните Комунални Претпријатија и воопшто палење отпад на јавни површини, Државниот инспекторат за животна средина им укажува на општините дека целосна надлежност да постапуваат имаат општинските инспектори за животна средина.

Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© 2008 - Сите права задржани. Поддржано од ТВМ ТелевизијА.
Back to Top