©2008 - Сите права се задржани. Powered by TVM.


Јавен повик

Доделување стипендии за додипломски студии

Јавен повик за пројавување интерес за доделување на 15 стипендии за додипломски студии за жители на Општина Охрид.
 |  инфодеск  | 
Зграда општина Охрид

Општина Охрид распиша јавен повик за доделување стипендии за додипломски студии.

Врз основа на член 50, став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа „(Сл.весник на РМ“ бр.5/02), Меморандумот за соработка број 09-4844/1 од 07.04.2022 година, склучен помеѓу општина Охрид и Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, како и Правилникот за начинот, критериумите и постапката за доделување на 15 стипендии за додипломски студии на жители на општина Охрид кои имаат намера да студираат на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, Градоначалникот на Општина Охрид го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК

Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© 2008 - Сите права задржани. Поддржано од ТВМ ТелевизијА.
Back to Top