Skip to main content

Горан Устијановски нов капетан на Капетанија на Охрид

Владата го прифати предлогот на Министерството за транспорт и врски, и одлучи да именува нов капетан на капетанијата во Охрид.

 |   | 
goran
Горан

 

Горан УстијановскиВладата го прифати предлогот на Министерството за транспорт и врски, и одлучи да именува нов капетан на капетанијата во Охрид. Нов капетан на Капетанијата во Охрид ќе биде Горан Устијановски од Охрид, кој има долгогодишно искуство во оваа област.

Има дипломирано на Факултетот за туризам и угостителство. Има положен испит за звање бродовозач во внатрешна пловидба, и положен испит за звање морнар. Актуелен претседател на Здружението на бродари и посади на брод, и долгогодишен капетан на бродот Галеб.


{loadposition content9}