Skip to main content

Програма за финансиска поддршка во земјоделството 2023

Известување за земјоделците за поднесување барања за субвенции за 2023 год

Рокот за електронското аплицирање е отворен до 30 јуни.
 |  инфодеск  | 
програма земјоделие субвенции

Во тек е поднесувањето на барањата за директни плаќања по програмата за финансиска поддршка во земјоделството 2023.

Апликациите може да се поднесат електронски преку порталот https://e-subvencii.ipardpa.gov.mk или директно во канцеларијата  на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – подрачна единица Охрид

Рокот за електронското аплицирање е отворен до 30 јуни.

За повеќе информации за директни плаќања по програмата за финансиска поддршка во земјоделството 2023 заинтересираните може да добијат дирекно во канцеларијата  на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – подрачна единица Охрид.