©2008 - Сите права се задржани. Powered by TVM.


Локален совет за превенција

Кон транспарентна, отчетна полиција во Македонија

Презентиран проектот ,,Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Македонија” реализиран од Центарот за европски стратегии ЕВРОТИНК.
 |  инфодеск  | 
Локален Совет за превенција

Во општина Охрид беше презентиран проектот ,,Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Македонија” реализиран од Центарот за европски стратегии ЕВРОТИНК со финансиска поддршка од САД.

Полицијата има незаменлива улога во одржувањето на јавниот ред и мир, спроведувањето на законите, заштитата на човековите права и безбедноста на државните граници.

Со одлука на Советот на Општина Охрид на 10-тата седница (18.4.2022) е формиран Локалeн Совет за превенција (ЛСП) за подрачјето на Охрид кој има за цел да изгради безбедна средина за живеење на локално ниво преку препознавање на локалните проблеми и градење на локални стратегии за решавање на проблемите со адекватно вклучување на надлежните субјекти. Одржувањето вакви настани се од особено значење и придонесуваат за подобрување на јавното мислење и разбирање во однос на отчетноста на полициската организација преку зголемен степен на надзор и дијалог со цел подобрено носење и спроведување политики кои ја засегаат јавната безбедност. Од мое лично име и од името на Кирил Пецаков, градоначалник на Општина Охрид посакувам успешен работен ден и донесување важни заклучоци кои се во насока на потранспарентна и поотчетна полиција – истакна советникот Перчо Божиноски.

Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© 2008 - Сите права задржани. Поддржано од ТВМ ТелевизијА.
Back to Top