Skip to main content

Од Хидробиолошки завод повикуваат да се намали испустот на реката Црн Дрим кај Струга

Од Хидробиолошки повикуваат да се намали испустот на реката Црн Дрим кај Струга.

Веднаш да се намали испустот на реката Црн Дрим  кај Струга, го повикуваат Елем од Јавната научна Установа  Хидробилошки завод Охрид. Минатата недела упатиле официјално барање до Елем во кое укажуваат на последиците од намалувањето на водостојот во езерото.  Во моментов состојбата со нивото на водата во Охридското езеро е алармантна и загрижувачка, посочуваат од таму. Директорот  на установата, д-р Елизабета  Велјаноска Сарафилоска , вели драстично намаленото ниво на водата може да биде со деструктивен ефект врз живиот свет во езерото.

„ Најголемо негативно влијание би имало во литоралната крајбрежна зона на езерото, која претставува живеалиште за голем број ендемични растителни и животински видови.  Со тоа што големиот дел од крајбрежјето останува без вода подолг период , би дошло до нарушување на природната биолошка рамнотежа и би се загрозил опстанокот на одредени животински и растителни организми“, истакна Велјаноска Сарафилоска.

Од Хидробилошки завод напоменуваат дека не е прв пат да упатуваат реакции до ЕЛЕМ, се случувало и порано да се намали водостојот на езерото.Треба да сфатиме дека Охридското езеро не е акумулација туку природен уникатен систем од светско значење кое го привлекува вниманието не само на домашната туку и на светската научна јавност. Од Хидрбиолошки сметаат дека реакцијата до ЕЛЕМ не е задоцнета.

„ Ние го пративме мината недела апелот со  надеж  дека свеста ќе проработи  и се ќе се врати во нормален тек, ќе се затворат портите и ќе се намали истекот на водата од Охридското езеро. Сепак, не може да зборуваме за закаснети реакции  мора да сме свесни дека и во овој  момент ако  се затворат портите и се намали испустот на водата нема да е закаснета реакцијата“, нагласува   д-р Елизабета  Велјаноска Сарафилоска директор  Хидробиолошки завод.

Од Хидробиолошки завод нагласуваат дека во овој момент  неопходно е ЕЛЕМ да преземе чекори. Мора да се намали  истекот на водата и да се зачува Охридското езеро како уникатен еко систем.

 |  Валентина Неловска  | 

Од Хидробиолошки повикуваат да се намали испустот на реката Црн Дрим кај Струга.

Веднаш да се намали испустот на реката Црн Дрим  кај Струга, го повикуваат Елем од Јавната научна Установа  Хидробилошки завод Охрид. Минатата недела упатиле официјално барање до Елем во кое укажуваат на последиците од намалувањето на водостојот во езерото.  Во моментов состојбата со нивото на водата во Охридското езеро е алармантна и загрижувачка, посочуваат од таму. Директорот  на установата, д-р Елизабета  Велјаноска Сарафилоска , вели драстично намаленото ниво на водата може да биде со деструктивен ефект врз живиот свет во езерото.

„ Најголемо негативно влијание би имало во литоралната крајбрежна зона на езерото, која претставува живеалиште за голем број ендемични растителни и животински видови.  Со тоа што големиот дел од крајбрежјето останува без вода подолг период , би дошло до нарушување на природната биолошка рамнотежа и би се загрозил опстанокот на одредени животински и растителни организми“, истакна Велјаноска Сарафилоска.

Од Хидробилошки завод напоменуваат дека не е прв пат да упатуваат реакции до ЕЛЕМ, се случувало и порано да се намали водостојот на езерото.Треба да сфатиме дека Охридското езеро не е акумулација туку природен уникатен систем од светско значење кое го привлекува вниманието не само на домашната туку и на светската научна јавност. Од Хидрбиолошки сметаат дека реакцијата до ЕЛЕМ не е задоцнета.

„ Ние го пративме мината недела апелот со  надеж  дека свеста ќе проработи  и се ќе се врати во нормален тек, ќе се затворат портите и ќе се намали истекот на водата од Охридското езеро. Сепак, не може да зборуваме за закаснети реакции  мора да сме свесни дека и во овој  момент ако  се затворат портите и се намали испустот на водата нема да е закаснета реакцијата“, нагласува   д-р Елизабета  Велјаноска Сарафилоска директор  Хидробиолошки завод.

Од Хидробиолошки завод нагласуваат дека во овој момент  неопходно е ЕЛЕМ да преземе чекори. Мора да се намали  истекот на водата и да се зачува Охридското езеро како уникатен еко систем.