Skip to main content

Охридските земјоделци ќе учат како се произведува органска храна

Секторот за туризам и ЛЕР и Канцеларијата за стручна поддршка на развојот на земјоделството на Општина Охрид, во рамките на своите активности и зацртани проекти, а со цел за запознавање на можностите, развојот и унапредувањето на органската храна во Република Македонија – организира едукативна работилница на ден 25.03.2014 година (Вторник), во Големата сала на Општина Охрид, со почеток во 18,00 часот.

 |  Голабовски Крсте  | 
logo
лого

zelencukСекторот за туризам и ЛЕР и Канцеларијата за стручна поддршка на развојот на земјоделството на Општина Охрид, во рамките на своите активности и зацртани проекти, а со цел за запознавање на можностите, развојот и унапредувањето на органската храна во Република Македонија – организира едукативна работилница на ден 25.03.2014 година (Вторник), во Големата сала на Општина Охрид, со почеток во 18,00 часот.

Органското производство во Македонија станува се подостапно за граѓаните и се повеќе е барано и присутно во исхраната и како систем ги зема предвид еколошките, економските и социјалните аспекти на земјоделството на локално, национално и на глобално ниво, а Општина Охрид има голем потенцијал за развој и унапредување на органското земјоделско производство.

Се покануваат сите земјоделски производители, потрошувачи, хотелиери и заинтересирани лица за присуство да земат учество и да присуствуваат на оваа едукативна работилница. Обуката ќе ја реализираат стручни лица од Контролното сетификално тело „ПРОЦЕРТ“ – Скопје.

{loadposition content9}