Skip to main content
Јан 13, 2014

Началникот на интерното одделение, д-р Сашо Василески потенцира дека маглата особено тешко ја доживуваат пациентите кои имаат хробнични белодробни заболувања.


Апр 5, 2021

Културното наследство веќе не се истражува само теренски, туку сè повеќе се применуваат нови технологии за истражувања и документирање, како и за презентирање на археолошките локалитети и откритијата, со што тие и се достапни на пошироката јавност.


Јан 13, 2014

Тој е еден од најплодните мајстори на полето на копаничарството во Македонија.


Јан 11, 2014

Драстично се намали нивото на водата во езерото. Експертите велат дека причина за тоа е сушниот период. Ваквата состојба ќе се одрази врз растителниот и животинскиот свет на езерото.


Јан 11, 2014

Се расчистува шумскиот дел на Охридско Кале, од суви гранки и секаков вид комунален отпад. Активностите се изведуваат рачно поради специфичноста на теренот кој се третира. Оваа акција ја спроведува Охридски Комуналец во соработка со Локалната Самоуправа.


Јан 10, 2014

Прераспределба на дел од општинската администрација во Косел. 


Јан 10, 2014

Тој се пофали со намалување на долговите на претпријатието, намалување на цените на гробните места и гробарината, целосна исплата на заостанати плати кон вработените.


Јан 10, 2014

Жељко Јоксимовиќ ќе пее за Водици во Охрид.