Skip to main content

Уште еден меморандум за соработка за УИНТ „Св.Апостол Павле“

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле” Охрид потпишаa меморандум за соработка.

 |  Голабовски Крсте  | 
logo
Лого

uintАгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Универзитетот за информатички науки и технологии “Свети Апостол Павле” Охрид потпишаa меморандум за соработка.

Целта на меморандумот e развој и унапредување на партнерските односи на двете институции, oрганизирање на заеднички активности како семинари, конференции, работилници; размена на релевантни информации кои се од заеднички интерес; заедничко учество на стручни едукации и други манифестации поврзани со јакнење на капацитетите и квалитетот на услугите на двете институции.

{loadposition content9}