Skip to main content

Совет на Општина Охрид

Утре Советот на Општина Охрид ќе ја одржи триесет и осмата седница

На дневен ред има 37 точки од кои 35 се се легализации на бесправно изградени објекти.
 |  инфодеск  | 
Седница на совет

Триесет и осмата седница на Советот на општина Охрид е свикана за ден 13.02.2024 година ( вторник ) со почеток во 09:00 часот. Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. На дневен ред има 37 точки од кои освен Предлог-програма за измени и дополнувања на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2024-2026 година (НА) и предлог-одлука за усвојување на годишниот план за работа на Одделението за инспекциски надзор на општина Охрид за 2024 година, сите се легализации на бесправно изградени објекти.

Денвниот ред за триесет и осмата седница ТУКА.