Skip to main content

Известување од ЈП ВОДОВОД Охрид

Да не се користи за пиење водата во и околу мерно место населба ОХРИДАТИ

Земена е повторно вода за анализа од ова мерно место и се додека не се добијат официјални резултати од извршените анализи, се забранува за пиење водата во и околу мерно место населба ОХРИДАТИ – Охрид.
 |  инфодеск  | 
voda

ЈП ВОДОВОД Охрид ги известува корисниците од населбата Охридати, дека настаната е контаминација на водата за пиење од градскиот водовод во и околу мерно место населба ОХРИДАТИ – Охрид.

Од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Охрид земена е повторно вода за анализа од ова мерно место и се додека не се добијат официјални резултати од извршените анализи, се забранува за пиење водата во и околу мерно место населба ОХРИДАТИ – Охрид.