Skip to main content

Општина Охрид

Започнува уредување на зелените појаси на ул. „7-ми Ноември“

Денеска, по налог на Општина Охрид, се нанесува плодна земја на површините каде ќе се формираат зелени хортикултурни содржини
 |  инфодеск  | 

Во склоп на градежните активности за реконструкција на улица,,7-ми Ноември”, екипите на Ј.П.,,Охридски Комуналец” започнаа со првата фаза од делот на хортикултурно уредување на оваа улица.

Денеска, по налог на Општина Охрид, се нанесува плодна земја на површините каде ќе се формираат зелени хортикултурни содржини по должината на улицата.

Денеска, по налог на Општина Охрид, се нанесува плодна земја на површините каде ќе се формираат зелени хортикултурни содржини.