Skip to main content

Општина Охрид

Заврши изградбата на повеќенаменското игралиште во Пештани

Реализацијата на ова игралиште е во рамки на проектот за изградба на повеќенаменски игралишта на територијата на Општина Охрид.
 |  инфодеск  | 
игралиште Пештани

Активностите за изградба на повеќенаменско игралиште во Пештани завршија. Игралиштето е опремено со спортски реквизити за баскет и мал фудбал, обложено со специјална подлога и поставена е заштитна ограда.

Реализацијата на ова игралиште е во рамки на проектот за изградба на повеќенаменски игралишта на територијата на Општина Охрид.