Skip to main content
Сеп 20, 2023
Образование

Со стручно орбазование до полесно вработување

Стручното образование се поатрактивно за средношколците. Причини, потребите на пазарот на трудот и бенефитите од дуалното образование во стручните училишта.

Сеп 19, 2023
Екологија

Препораките на УНЕСКО остануваат само на хартија

Ова се реакциите на невладините по одлуката на комитетот на Унеско во Ријад, регионот да остане под капата на УНЕСКО.

Сеп 19, 2023
Екологија

Биди Еко-спортист, придонеси природата да расне

Завршни настани од европскиот проект „Зелен Кајак”, воден под мотото „Биди Еко-спортист, придонеси природата да расне!”.

Сеп 16, 2023
Археологија

Археолошките богатства на Врбник

Палафитната населба на локалитетот Врбник е евидентирана уште во 80-тите години на минатиот век од локалното население од Струга.

Сеп 16, 2023
Судство

Втор ден протести на судската администрација

Велат, со последното зголемување на платите на судиите, уште повеќе се продлабочил јазот. Најниската плата, им е 21 580 денари.

Сеп 16, 2023
Општина Дебрца

Требеништа добива парк и детско игралиште

Деновиве започна изградбата на Парк во село Требеништа, со детско игралиште во склоп на спортскиот полигон.

Сеп 14, 2023
МЖСПП

Денеска во Охрид Јавна расправа за Нацрт законот за прогласување на Охридско Езеро за споменик на природата

Заради геоморфолошките и хидролошките карактеристики, исклучителните природни вредности како дел од Светското природно наследство на УНЕСКО и еден од најважните рефугиуми центри на биолошка разновидност во европски и светски рамки, Охридско Езеро се прогласува за заштитено подрачје од III категорија – Споменик на природа.

Сеп 12, 2023

Утре во Струга маратон „Весламе за ретките 2023“

На маратонот учество ќе земат над 20 кајакари од различни возрасни категории. Стартот е закажан во 12:30 часот од Женска Плажа.