©2008 - Сите права се задржани. Powered by TVM.


Усвоен предлогот

Парична помош за првоодделенците во Вевчани

Усвоен предлогот за доделување на парична помош на семејствата на првоодделенците во ООУ „Страшо Пинџур“ во Вевчани.
 |  инфодеск  | 
Ооу Страшо Пинџур Вевчани

На вчерашната седница на Советот на општина Вевчани се усвои ребалансот на буџетот на општина Вевчани.

Со усвојувањето на ребалансот се предвидоа и средствата за доделување на парична помош на семејствата со првоодделенци запишани во учебната 2022/2023 година во висина од 2000 денари во ООУ „Страшо Пинџур” Вевчани.

Оваа предлог одлука, Претседателот на совет Леон Даскалоски предложи да се измени и да се зголемат средствата во висина од 4 негови паушали од седници на Совет кои му следуваат да се распределат на сите првоодделенци.

На овој предлог се надоврза и советникот Леон Парталоски и се согласи и неговите паушали од 4 седници кои му следуваат да се распеделат на сите првоодделенци.

Со ребалансот на буџетот се обезбедија и средства за изградба на канализациона линија крак 3, крпење на ударни дупки на локалните улици, уредување на парковски површини, партерно уредување на дел од дворот во детската градинка – информира градоначалникот на Вевчани Спасе Кочоски.

Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© 2008 - Сите права задржани. Поддржано од ТВМ ТелевизијА.
Back to Top