Skip to main content

Печалбарите ја преполнија Струга

Во шпицот на сезона Струга преполна со туристи. Најбројни се печалбарите. Понатаму гостите од Холандија, Полска, Косово и Турција. Туристичките експерти велат градот на мостовите има огромен потенцијал за развој на алтернативен и културен туризам за продолжување на сезоната.
 |  инфодеск  | 
Струга туристи

Печалбарите ја преполнија Струга. Во екот на летната  сезона градот на мостовите е преполн со посетители. Најбројни се печалбарите,  кои годишните одмори редовно ги минуваат во родниот град. Потоа гостите од Холандија, Полска, Албанија, Косово и Турција. Експертите велат Струга има голем потенцијал и треба да работи на развој на алтернативен туризам.

Треба да се искористи еколошки здравата храна и недопрената планинска природи за развој на одржлив туризам.

„Постојат голем број на можности меѓутоа не се се уште искористени. Или се недоволно искористени. Такви се на пример планинскиот и руралниот туризам. Струга има извонреден потенцијал од овој аспект пред се поради тоа што ја имаме планината јабланица, планината Караорман. Имаме живи села каде населението живее и твори со што постојат можности да се нуди еколошки здрава”, вели Валентина Переска од Агенцијата за туризам.

За продолжување на туристичката сезона во Струга треба да се работи и на развојот и на културен туризам . преку организирање на повеќе настани и манифестации.

„Повеќе внимание посветивме на верскиот или религиозен туризам и на манифестацискиот туризам. Потребна е поголема поддршка на планинарските, кајакарските и велосипедските клубови  за збогатување на понудата со нови алтернативни форми. Од аспект на верскиот туризам Струга има огромен потенција. Јас слободно можам дека Струга може да ја отвори туристичката сезона уште во јануари со Водици. Недостасува една понуда која што би создала пакет аранжман атрактивен за посетителите и би ги задржал подолг период”, додава Переска.

Туристичките работници од  струшко се задоволни од посетеноста ова лето, но сите се согласуваат дека треба да се работи на продолжување и развлекување на сезоната преку организирање на различни настани и манифестации во градот.

Новинар Соња Рилковска