©2008 - Сите права се задржани. Powered by TVM.


Реконструкција на улица до спортско образовниот комплекс

Подобрување на инфраструктурата во Вевчани

Со реализацијата на проектот се предвидува реконструкција на дотраената пристапна улица до спортско-образовниот комплекс во Вевчани.
 |  инфодеск  | 
Проект патна инфраструктура

Ќе се реконструира пристапната улица до спортско – образовниот комплекс во Вевчани. За таа намена обезбедени се 2 150 782‬,00 денари. Во текот на 2022 година подготвени се десеттина предлог проекти и аплицирани до повеќе институции.

По завршување на процесот на евалуација на предлог проекти, дел од институциите започнаа со објавување на информации за одобрување на средства за финансирање на проекти. Во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој за 2022/2023 година обезбедени се средства за реализација на проектот „Подобрување на патната инфраструктура во општина Вевчани“, во вкупен износ од ‪2 150 782‬,00 денари. Со реализацијата на проектот се предвидува реконструкција на дотраената пристапна улица до спортско-образовниот комплекс – информира Спасе Кочовски, градоначалник на општина Вевчани.

Улица Вевчани
Улица Вевчани
Улица Вевчани
Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© 2008 - Сите права задржани. Поддржано од ТВМ ТелевизијА.
Back to Top