Skip to main content

Додека се чека прогласување за Национален парк

Урбанистичко дивеење на Јабланица

Еколозите апалрмираат,покрај на приватен се гради и на државен имот, во атрактивните шумски предели во и околу петнаесеттината населени села. Туризмолозите велат на планината треба да се развива еко туризам.
 |  инфодеск  | 

Се повеќе дивоградби на падините на Јабланица. Еколозитеалармираат, без дозвола за градба се градат вили и викендици во атрактивните шумски предели. Се случува целосна деградација, се сечат шумски комплекси, се градат патишта , се бетонира.

Критично е во Лабуништа, Горна Белица,Вишни,но и во и околу  сите петнаесеттина  населени села.

„Се злоупотребува терминот урбанизација, мислам дека тоа е дивеење, урбанизација е планска изградба,планско проширување и уредување на населбите, кај нас тоа  се случува на див криминален начин каде што се запоседнува и државен имот, не на приватен викендици се градат и на државен имот“, вели Јован Секулоски од иницијативниот одбор за прогласување на Јабланица на НП.

Експертите велат Јабланица изобилува со природни реткости, извори, реки, езера, ендемична флора и фауна  и треба да има сосема поинаква туристичка иднина.

„Имаме села кои што се живи, населението тука живее и твори. 0030Постојат можности да се нуди еколошки здрава храна, еколошки здрави предели се недопрени и чисти. Има и активизам во овие планиснки места од страна на голем број планинарски и велосипедски клубови“, вели Валентина Переска туризмолог.

Според еколозите, крај на урбанистичкото дивеење на Јабланица ќе се стави кога планината ќе се прогласи за Национален парк.

Новинар Соња Рилковска