Skip to main content
Мај 30, 2014

Осудени од 7 до 20 години затвор


Мај 30, 2014

Ретроактивно од 1 март, германските политичари со зголемени плати


Мај 30, 2014

Професионално не се занимавала со политика


Мај 30, 2014

Најавена е измена на законот кој не е во склад со економската реалност


Мај 29, 2014

Американската кабловска мрежа објавила лажна вест


Мај 29, 2014

Грешките се мали, но можат да имаат големи последици


Мај 29, 2014

Во САД Starbucks може да се најде на секој чекор, но…


Мај 28, 2014

Секој граѓанин побогат за 1400 фунти