Skip to main content

Јул 9, 2024
Заедницата има многу лица
Учествувајте во креирањето на емисијата така што ќе ја пополните нашата анкета, во која ќе дадете сугестија или ваше мислење, како да се подобри секојдневното живеење на нашите сограѓани од третото доба.

Јул 5, 2024
Со воведување на рубриката „Заедницата има многу лица“ сакаме различни групи граѓани (жени, лица над 65 години и млади) да артикулираат како живеат во градот, кои се нивните интереси и потреби, кои треба да се земат во предвид при креирањето локални политики.

Јул 1, 2024
Со воведување на рубриката „Заедницата има многу лица“ сакаме различни групи граѓани (жени, лица над 65 години и млади) да артикулираат како живеат во градот, кои се нивните интереси и потреби, кои треба да се земат во предвид при креирањето локални политики.

Јун 12, 2024
Со воведување на рубриката „Заедницата има многу лица“ сакаме различни групи граѓани (жени, лица над 65 години и млади) да артикулираат како живеат во градот, кои се нивните интереси и потреби, кои треба да се земат во предвид при креирањето локални политики.