Skip to main content

Прашалник дебата – со клик на насловот прегледајте го видеото

Прашалник – Онлајн трговија
гости: В. Спироски и М. Бакал
Прашалник – Ново раководство на пензионери
гости; Ѓ. Трпчески, М.Панделеска, Р. Трајкоски, Д. Стојкоски, С. Владимиров и Д. Панделески
Прашалник – пензионерски превирања
Гости: Љ.Настоски и К. Спасески
Прашалник – ретки болести
Гости: Г. Лолеска и М.Б.Смичевска
Прашалник – родова еднаквост
гости: М. Грозданоска , С. Наумовска, В. Цветаноска
Прашалник туризмот во Охрид и Струга
гости: А. Паскуале и К. Блажески
Прашалник – младите во Охрид
гости: Ј. Станкоски и Ј. Цветкоски
прашалник – Препораки на унеско и нивно спроведување
гости: Н. Киселинов, С.Кировски; В.Какаротски; М. Ѓоргиевски
Едрењето како еколошки спорт – Прашалник
– Соговорници: – Славчо Мошоски Генерален секретар на Едриличарска Федерација – Стефан Ставрев Е.К. „Акватика јахтинг“