Skip to main content

Прашалник дебата – со клик на насловот прегледајте го видеото

прашалник – дезинформациите во охридскиот туризам
гости: Филип мишески, Челик Асим и Даниел …
Прашалник – деформитети кај деца
гости: Т.Д. Наумоска; В.К Модева и д-р. Е. Ку …
Прашалник – проблеми и предизвици на деца со посебни потреби
гости : В. Габелоска, Б. Костоска и Ј. Марко …
Прашалник – советници во Совет на Општина Охрид
гости: Живка Ангелеска од СДСМ ; Виолета А …
прашалник – еколозите за Охрид во УНЕСКО
гости: Н. Киселинов; Б. Стојаноски; С. Киро …
прашалник – првенци на генерација во основни училишта
гости: М. Трајчески, Н. Тодоровска, Л. Нело …
Прашалник – Онлајн трговија
гости: В. Спироски и М. Бакал
Прашалник – Ново раководство на пензионери
гости; Ѓ. Трпчески, М.Панделеска, Р. Трајко …
Прашалник – пензионерски превирања
Гости: Љ.Настоски и К. Спасески
Прашалник – ретки болести
Гости: Г. Лолеска и М.Б.Смичевска