Skip to main content

Програма

Медика инфо – магазин за здравјето

Медика инфо емисија целосно посветена на здравјето. Емисија за стручна и добронамерна помош на патот на решавање на вашите здравствени проблеми.
 |  Голабовски Крсте  | 

Медика инфо емисија целосно посветена на здравјето. Емисија за стручна и добронамерна помош на патот на решавање на вашите здравствени проблеми.

Во сите области од животот па така и кога е здравјето во прашање, човекот при соочување со некоја состојба тргнува од прашањата: Зошто? Како? Кој? Каде?

Во Медика инфо, гостуваат доктори од сите области на медицината кои на овие важни прашања се обидуваат да дадат најдобри можни одговори што се однесуваат на вашето и здравјето на вашите најблиски.

Медика инфо не е медицинска енцикопедија.

Тоа е само стручна и добронамерна помош во прибирање податоци кои можат да ви помогнат на патот на решавање на вашите здравствени проблеми.
Авторот и водител на емисијата, Ирена Трајкоска и нејзините гости ќе бидат среќни ако во тоа успеат.