©2008 - Сите права се задржани. Powered by TVM.

Ознака: lupa

logo

Предлог буџетот на Општина Струга за 2009-та година под лупа

Post Views: 91 Истиот денес беше  на јавна расправа. Не се дискутираше многу околу распределените средства. Предлог буџетот на општина Струга за следнава година ќе изнесува 729.467.696 денари. Од него, основниот буџет изнесува 317.760.000 денари,  со самофинансирачки активности предвидено е да се обезбедат 9.831.000 додека буџетот од дотации да изнесуваа 397.876.969 денари. Од овие средства колку и за кои активности ќе троши општината, надлежните образложија на денешната јавна расправа по предлог буџетот за 2009 година.„Планираме да го изготвиме проектотза патеката Струга-Ташмаруништа,...

Continue reading

Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© 2008 - Сите права задржани. Поддржано од ТВМ ТелевизијА.
Back to Top