Skip to main content

Целта на акциските контроли е елиминирање на прекршоците кои ги прават овие учесници во сообраќајот и укажување за потребата од подигнување на степенот на безбедноста во сообраќајот и на безбедносната култура кај возачите на мотоцикли, целосно и доследно почитување на поставената хоризонтална и вертикална патна сигнализација.
свр охрид
Заедничките тимови, посебно ја нагласуваат потребата од итно известување за евентуално настанат пожар што ќе значи брза реакција на надлежните служби за негово локализирање и гаснење.
Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид
Проектотот за конзервација и презентација на откриените структури од базиликата, на локалитетот се одвиваше во континуитет неколку години по ред, а реализацијата на планираните активности ја спроведуваше НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид.

Последни Новости

Дек 27, 2023
Ти Си Твојот Град
Граѓанин преку рубриката ТиСиТвојотГрад реагира за одлаѓање градежен шут во делот на муслиманските гробишта во Охрид. ТВМ побара информација од општинскиот комунален инспекторат и ЈП Градски гробишта во врска со проблемот. Одлагањето на шут во градските гробишта денеска стигна и на седница на совет. Новиот директор на јавното претпријатие вели дека е започнато со расчистување на депонијата.  Додаде дека ќе бидат преземени низа активности во поглед на хигиената, организацијата и одржувањето на градските гробишта.

Дек 19, 2023
Ти Си Твојот Град
Граѓани апелираат до надлежните да преземат мерки за спречување и казнување на несовесните граѓани кои ја загадуваат природата во Чекоштина.

Окт 21, 2023
ТиСиТвојотГрад
Тие испратија видео снимки до ТиСиТвојотГрад од локацијата со објаснување дека при копање за изградба на нов станбен објект до нивниот се поткопува паркингот.

Окт 1, 2023
Ти Си Твојот Град
На прашањето „Што се презема за да се заштити градбата, односно инвеститорот при реконструкцијата да ги почитува проектот и дадените конзерватоски мислења и дозволи од НУ Завод и Музеј за зачувување на автентичниот изглед“, по еден месец настојување, редакцијата на ТВМ доби краток одговор: „Поднесени се соодветни пријави до надлежните органи“.

Сеп 18, 2023
Состојба на општите добра
Уште една, за жал, неубава слика за Охрид, покажуваат фотографиите испратени од наш сограѓанин за нашата рубрика ТиСиТвојотГрад.

Сеп 15, 2023
Ти Си Твојот Град
Повторно реакција од граѓани во рубриката ТТГ во врска со градбата на ул.„Димитар Влахов“, во врска денешни активности во објектот.

05/09/2023
Ти Си Твојот Град
Инвеститорот отстапува од проектот при реконструкцијата на објектот на ул Димитар Влахов, за кој реагираа охриѓани преку рубриката ТиСиТвојотГрад. За терасите и доградбите на куќата каде порано беше седиштето на ССМ, ниту општината издала одобрение, ниту од НУ Завод и Музеј дале позитивно мислење. Општински градежен инспектор на крајот на август поставил лента на градилиштето. Денеска на градилиштето немаше лента, но немаше ниту работници и градење.Граѓаните реагираат дека уште една градба која беше препознатлива полека но сигурно исчезнува и дека по реконструкцијата градот ќе добие и…

Сеп 4, 2023
Ти Си Твојот Град
Што се случува со куќата каде беше сместен Сојузот на синдикати на Македонија? – прашуваат граѓани преку рубриката Ти Си Твојот Град. Објектот на ул „Димитар Влахов“ кој имаше препознатлива градба и фасада и кој се наоѓа во подрачје заштитено со посебен закон за Охрид, се видоизменува, посочуваат граѓаните во дописот до ТВМ.„Несомнено градежните зафати се изведуваат со соодветна документација, но по се изгледа кога ќе завршат нема да остане ништо од оригиналната градба. Според тоа како се изведени балконите, во средина на големите прозори, новата градба ќе биде или само лоша копија ил…