Skip to main content

Ти Си Твојот Град

Место поглед на Билјанини извори, гледајте тезги

Тезгите и паноата за продажба на сувенири и накит не треба да го попречуваат пристапот и видикот кон локалитети кои претставуваат симболи на градот.
 |  инфодеск  | 
Тезги Билјанини извори

Во рубриката „ТиСиТвојотГрад“ граѓанка на Охрид реагира на поставени тезги за продажба на накит и сувенири на Билјанини извори.

Од приложените фотографии се гледа дека до изворите поставена е тезга, камениот ѕид околу изворите исто така е искористен за изложување накит и сувенири за продажба, а неколку комерцијални паноа за изложување накит се поставени на самиот пристап до изворите.

„Убаво си се наместиле. Да не може човек да ги види изворите ниту од блиску, ниту од далеку“- коментира граѓанката.

Тезгите и паноата за продажба на сувенири и накит не треба да го попречуваат пристапот и видикот кон локалитети кои претставуваат симболи на градот и кои граѓаните и гостите сакаат да ги гледаат и фотографираат.