Skip to main content

Пријави, одговори, вклучи се – генерален повик до граѓаните

Пријавете лоши практики и однесување, непочитување на законите, криминал, корупција, недоследности, предизвици, секојдневни проблеми од општественото и социјалното живеење во Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца.

Од Вас очекуваме предлози и сугестии за теми кои сакате да ги обработуваме.

 |  инфодеск  | 

Пријавете лоши практики и однесување, непочитување на законите, криминал, корупција, недоследности, предизвици, секојдневни проблеми од општественото и социјалното живеење во Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца.

Од Вас очекуваме предлози и сугестии за теми кои сакате да ги обработуваме.

Вашата анонимност е загарантирана, освен во случај вие да сакате јавно да говорите.

Затоа што нам ни е важно Вашето мислење!