Каде се наоѓаме?


  • Адреса:

      бул. Туристичка б.б

      т.ц. Пазариште на кат

      6000 Охрид

  • Телефон:

    046/231-400


Google Maps

                     Локација


Google Maps – plus code

                    4Q9X+3R Охрид


Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© 2008 - Сите права задржани. Поддржано од ТВМ ТелевизијА.
Back to Top