99%-Катерина Василеска, Јован Каланоски 08.12.2015

891
0 0
99% 08.12.2015
Катерина Василеска, Јован Каланоски
Какво е влијанието на социјалните мрежи во однесувањето на
децата од школска возраст , на нивниот социјален живот, на
училишните обврски и на кревката психа на децата.

Реклама

Промо

Реклами

Линкови