Под Лупа- Никола Бакрачески 10.12.2015

1,015
0 0

Под Лупа 10.12.2015
Никола Бакрачески градоначалник на општина Охрид

Реализирани проекти на локалната самоуправа и планови

за 2016 година.

Реклама

Промо

Реклами

Линкови