99 % Гордана Коњановска , Јасна Тренгоска 15.12.2015

1,506
0 0
99 % 15.12.2015
Д-р Гордана Коњановска-претседателка на Совет на општина Охрид, Јасна Тренгоска-директорка на Girls in Tech
Родова рамноправност-реалност или вековна желба ?
Колку се жените застапени на високи и раководни функции во опшеството.

Реклама

Промо

Реклами

Линкови