99 % Ангел Јанев , Ирина Петровска 10.11.2015

768
0 0
99 % 10.11.2015
гости Ангел Јанев советник и заменик градоначалник
и Проф. Д-р Ирина Петровска
Дали Охрид има предуслови да прерасне
во универзитетски град и зошто образованието се
темели само на 2 високообразовни институции

Реклама

Промо

Реклами

Линкови